Pediatrik Psikoloji Eğitim Programı 2018-2019

 

20-21 Ekim 2018
Çocuk, Ergen ve Aileleri için Temel Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulamalı Eğitimi

24-25 Kasım 2018
Çocuk, Ergen ve Ailelerle Klinik Görüşme ve Kriz Değerlendirme

15-16 Aralık 2018
Çocuk - Ergenlerde Okul ve Aile Ortamında Görülen Davranış Problemleri

12-13 Ocak 2019
Bilişsel Davranışçı Terapinin çocuk ve ergenlerde görülen Depresif Bozukluklarda uygulanması

9-10 Şubat 2019
Bilişsel Davranışçı Terapinin çocuk ve ergenlerde görülen Kaygı Bozukluklarında uygulanması

23-24 Mart 2018
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi