Misyonumuz

Pediatrik ve Yetişkin Psikoloji

  

1. Bilimsel Araştırmalara Dayalı Terapiler Yapmak


Bilimsel araştırmalar, farklı terapilerin farklı sorunlar ve psikolojik hastalıklarda nasıl sonuçlar verdiğini, faydalı olup olmadığını ve uygulanabilirliğini tespit etmektedir. Bunları göz önünde bulunduran terapist, bu bilimsel araştırmaları takip eder ve terapi planını bireysel hastalarının ihtiyaçları doğrultusunda, bu araştırmaların kanıtlarına dayandırarak oluşturur. 

 

2. Etik Standartlara Uymak


Etik ilkeler, psikoloğun araştırmacı, eğitmen ya da uygulayıcı olarak faaliyetlerini icra ederken yapması ve yapmaması gerekenleri belirler.

Bu ilkeleri benimseyerek verilen hizmet etik standartlar zemininde veriliyor demektir. Bir psikoloğun öncelikli görevi “zarar vermemek”tir. Bunu “hastayı korumak ve en üst seviyede fayda sunmak” izler.

Gizlilik, yeterlilik, sorumluluk, dürüstlük, insan haklarına ve insan onuruna saygı ve ayrımcılık yapmamak gibi etik kurallar, doğru yaklaşım için son derece gerekli olmanın yanı sıra ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için de büyük önem taşımaktadır.

 

3. Ülkemizde Psikoterapinin İlerlemesine Katkıda Bulunmak


Psikologların, alandaki yenilikleri takip etmeleri, profesyonel bilgi ve becerilerini geliştirmeyi aralıksız sürdürmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda misyonum; eğitimlere, ulusal ve uluslararası konferanslara katılıp kendimi geliştirmeye devam ederken, eğitimler, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek mesleğe yeni adım atan psikologların kendilerini geliştirmelerine destek olmak, öğrendiklerimi aktarmak ve ülkemizde psikoterapinin ilerlemesine katkıda bulunmaktır.